Bezpečně si, prosím, uschovejte doklad (fakturu) o koupi produktu. Závisí na ni záruka produktu. Počátek běžící záruky se odvíjí a začíná datem vystavení faktury / dokladu.

 

(Pakliže jste zakoupili produkt s dvou letou zárukou a to k datu 1. 1. 2020, záruka vám končí ke dni 1. 1. 2022.

Poznámka #1: Další informace a podrobnosti týkající se náruky naleznete na https://cz.msi.com/page/warranty

Poznámka #2: Registrace produktu v našem Členském centru MSI (MSI Member Center) neovlivňuje právo na uplatnění záruky na produkt.

  

  • Pokud si chcete zkontrolovat záruku (RMA), přihlaste se do Členského centra MSI.
  • V menu, v levém sloupci klikněte na "Product Registration" (Registrace produktu) a dokončete registraci vašeho/vašich produktu/produktů.
    ※ Pakliže nemůžete identifikovat čárový kód, přejděte na návod tady:
  • Po úspěšné registraci produktu klikněte na “My Product” (Můj produkt) a “Manage” (Spravovat).
  • Můžete se tak podívat na záruku vašeho produktu.
  • Kontaktujte, prosím, náš tým zákaznické podpory, pokud problémy přetrvávají.