kv kv kv
kv kv

SDÍLEJ SVÉ ZKUŠENOSTI S PRODUKTY MSI
POMOZ OSTATNÍM S ROZHODNUTÍM DÍKY RECENZÍM PRODUKTŮ MSI

Už jste někdy četli a analyzovali uživatelské recenze, než jste se rozhodli nějaký produkt zakoupit?
Potom chápete, jak důležitá je pravdivá recenze pro správné rozhodnutí. Je čas vrátit někomu laskavost podělením se o názor a fakta.
Vaše recenze může někomu poskytnout jistotu, kterou potřebují. Napište recenzi a dejte nám vědět.

VYBRANÉ MODELY
Motherboard

Základní desky

pc_case

PC skříně

lc

Chladiče

lc

PC zdroje

lc

Giveaway

Mini PC

Mini počítače

ALL-in-One PC

All-in-One počítače

Professional Monitor

Profesionální monitory

Odměna Odměna
STEAM

Podělte se o svůj názor a my vám poděkujeme s MSI Modern LED Lux pro řadu PRO/Cubi,
nebo Alessi Alessandro M. otvírákem na víno pro řadu MODERN/Summit.

LEDlux

MSI Modern LED Lux

Alessi

Alessi Alessandro M. otvírák na víno pro řadu MODERN/Summit

STEAM KÓD 18$ pro HERNÍ řadu

Doba akce: 1. 4. 2023 – 30. 6. 2023 nebo do vyprodání zásob.

PODÍVEJTE SE CO NA TO ŘÍKÁ EXPERT
eTeknix
KitGuruTech
RA Visuals
Video
Video
Video
JAK SE ZÚČASTNIT
KROK 1

Napište recenzi na vybraný produkt na stránkách prodejce

KROK 2

Zaregistrujte svůj produkt v Členském centru MSI (MSI Member Center) v záložce SHOUT OUT

KROK 3

Potvrďte a zašlete odkaz na recenzi

*Odešlete nám prosím URL odkazy na vaši recenzi. Upozorňujeme, že nemůžeme ověřit odkazy na recenze, které vyžadují přihlášení. Pokud si nejste jisti zda bude váš odkaz přijat, otevřete jej po odhlášení daného z webu a zkontrolujte, zda vidíte pouze vaši recenzi.

*Nápady, které vám mohou pomoci při psaní vaší recenze:

 • Co se vám konkrétně na produktu líbí a jak to zlepšilo váš hráčský požitek?
 • Co vás přimělo si zakoupit právě tento produkt?
 • Naplnil produkt vaše představy? Předčil vaše očekávání?
 • Jaké myslíte, že jsou silné a slabé stránky tohoto produktu?
INSTRUKCE

PODMÍNKY A PRAVIDLA

KAM NAPSAT

Vyhledejte vybrané internetové obchody výběrem kategorie produktu a země.
Podělte se o své názory na tyto internetové obchody a odešlete je nám v MSI Register Center.

Omlouváme se ale požadovanou stránku nelze najít!
VÍCE INFORMACÍ
x
SHOUT OUT

The Shout Out ("Kampaň" or “akce”) je pořádána společností Micro-Star International Co., Ltd. (“MSI” nebo “My”) na https://cz.msi.com/Landing/join-shout-out-for-msi a zahrnuje mnoho dalších programů, kterých se lze účastnit. Každý program poběží po zadané období. Každý účastník, který se kampaně účastní („účastník“ nebo „vy“) bezpodmínečně přijímá a souhlasí s tím, že přijímá a bude dodržovat tyto podmínky a rozhodnutí společnosti MSI, která budou konečná a závazná ve všech ohledech.

1. Způsobilost:

Akce je otevřena účastníkům, kterým musí být alespoň 18 let nebo dosáhl/a plnoletosti v jeho/její jurisdikci. Neplatné, pokud to zakazuje nebo omezuje zákon. Platné položky se počítají podle data kontroly uvedeného na specifikovaných webových stránkách společnosti MSI („Určené webové stránky“). Přijímají se pouze recenze kvalifikovaných produktů MSI specifikovaných každým příslušným programem („kvalifikovaný produkt MSI“) (viz níže „Jak vstoupit“). Společnost MSI si vyhrazuje právo odepřít vstup, pokud nebudou splněny podmínky způsobilosti.

2. Jak se účastnit: Postupujte podle těchto kroků
 • Přihlašte se nebo si registrujte validní účet na oficiálních stránkách MSI https://account.msi.com/
 • Zaregistrujte kvalifikovaný MSI produkt na vašem MSI profilu.
 • Publikujte svou recenzi jednoho z vašich registrovaných a (v této akci) kvalifikovaných MSI produktů na jednu z vybraných webových stránek.
 • Vložte svou recenzi na váš MSI účet/profil zkopírováním odkazu na vaši recenzi na vybrané webové stránce.
3. Základní odměna:

Účastník obdrží základní cenu uvedenou v každém programu za odeslání autentické a informativní recenze. Společnost MSI ověří kontrolu a bude mít právo schválit nebo zamítnout podání podle vlastního uvážení. Každá odeslaná recenze si může nárokovat pouze jednu položku z uvedené základní ceny náhodně distribuovanou společností MSI. Vítězové cen budou informováni e-mailem. Recenze určitých produktových řad mohou čas od času obdržet další speciální dárky – platí podmínky programu.

4. Jurisdikce

MSI pořádá Kampaň ve více jurisdikcích a teritoriích. V každém teritoriu Kampaně se může nabízený fond základních cen lišit. Aby se předešlo pochybnostem, účastníci kampaně nebudou předkládat jednu recenzi na více kampaní Shout Out nebo požadovat cenu nabízenou v jiných jurisdikcích. Ceny uvedené na každé konkrétní stránce programu Kampaně jsou k dispozici pouze účastníkům Kampaně, kteří splňují všechny podmínky pro konkrétní program a jurisdikci / území.

6. Zásady ochrany osobních údajů

Můžeme vás požádat o informace během procesu registrace a registrace produktu, které mohou případně zahrnovat mimo jiné váš e-mail, jméno, sériové číslo produktu, kód pro uplatnění, informace o nákupu a další dobrovolné informace, které poskytnete. Kromě toho od vás můžeme nepřímo shromažďovat informace prostřednictvím souborů cookie nebo analytiky zabudované do webových stránek. Informace, které shromažďujeme, budou použity následujícím způsobem: k provedení této akce, k ověření vaší způsobilosti, k kontaktování vás v případě potřeby, k zajištění toho, aby vám mohly být zasílány ceny, k ukládání registrovaných údajů o produktu tak dlouho, jak mezi námi existuje trvalý vztah (např. když využíváte naše služby, jako je záruka, upozornění EDM atd.), a používat výhradně pro studie vnitřního trhu pro vývoj lepších produktů a služeb. Vaše údaje nebudou sdíleny s třetími stranami, s výjimkou i) zpracovatelům třetích stran, jako jsou naše internetové služby a poskytovatelé webových stránek, abychom mohli tuto událost provést; nebo ii) při hlášení nebo reakci na skutečné nebo domnělé porušení platných zákonů právním a regulačním orgánům, jako jsou soudy nebo policie, v nezbytném rozsahu.

Vzhledem k mezinárodní povaze našeho podnikání přenášíme informace v rámci skupiny MSI a třetím stranám, jak je uvedeno výše, v souvislosti s účelem stanoveným v těchto podmínkách. Můžeme proto přenášet informace do zemí, které mohou mít odlišné zákony a požadavky na soulad s ochranou údajů než ty, které platí v zemi, ve které se nacházíte.

Další podrobnosti o tom, jak mohou být vaše údaje použity a zpracovány, jsou podrobně uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů společnosti MSI, které jsou k dispozici na adrese https://cz.msi.com/page/privacy-policy. Zásady ochrany osobních údajů společnosti MSI jsou součástí těchto podmínek a jsou tímto začleněny formou odkazu s plnou silou a účinností.

7. Zasílání newsletterů (eDM)

Můžete být požádáni, abyste se připojili k e-mailovému seznamu MSI eDM, abyste dostávali novinky o produktech MSI nebo aktualizace služeb. Pokud se nechcete přihlásit k odběru tohoto seznamu, nezaškrtávejte políčko pro přihlášení k odběru nebo podobně pojmenované.

8. Účastnická licence

U veškerých materiálů, které nám můžete poskytnout pro tuto událost, včetně, ale bez omezení, obrázků, videí, recenzí, obsahu, komentářů, zpětné vazby a písemných materiálů, v příslušných případech (společně „Odeslané materiály“), tímto udělujete společnosti MSI a jejím celosvětovým dceřiné společnosti trvalá, neodvolatelná, bezplatná, plně splacená, celosvětově sublicencovatelná licence k používání, reprodukci, kopírování, distribuci, vytváření odvozených děl, veřejnému zobrazování a provádění a jinému rozumnému účelu jakýmkoli legálním způsobem využívají nebo využívají předložené materiály určeno společností MSI a podléhá zásadám ochrany osobních údajů společnosti MSI.

9. Zastoupení účastníků a záruky

Tímto prohlašujete a zaručujete, že:

 • Informace, které jste poskytli, jsou přesné a pravdivé;
 • Máte plné oprávnění, kapacitu, pravomoc a právo se přihlásit k této Události a poskytovat požadované licenční udělení, zastoupení a záruky podle těchto Podmínek;
 • Získali jste a budete udržovat veškerý příslušný souhlas, souhlas, oprávnění, licence a výjimky nezbytné k udělení výše uvedených licencí společnosti MSI a jejím dceřiným společnostem; a
 • Při registraci na tuto událost jste dodrželi všechny příslušné zákony.
10. Odškodnění účastníka

Budete hájit, odškodňovat a chránit společnost MSI, její přidružené společnosti a nástupce, pověřence, ředitele a zástupce před a proti veškerým závazkům, škodám, rozsudkům, nákladům, výdajům a poplatkům (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení) vyplývajících z jakékoli nároky, vyšetřování, soudní spory nebo jiná právní či správní opatření třetích stran vyplývající nebo související s jakýmkoli skutečným nebo domnělým porušením jakýchkoli prohlášení, záruk, závazků v těchto podmínkách.

11. Poděkování a souhlas účastníka

Tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že:

 • Společnost MSI si vyhrazuje výhradní a diskreční právo:
  • konečně a nezvratně určit, zda účastník v dobré víře splnil požadavky Události. Pro ilustrativní účely, aniž by tím byly omezeny jakékoli další podmínky, může společnost MSI diskvalifikovat účastníky:
   • pokud není úplná registrace Události nebo registrace produktu,
   • pokud nejsou splněny požadavky na způsobilost Události, jako je příslušná produktová řada nebo regionální omezení;
   • pokud jsou poskytnuté dokumenty zfalšované, podvodné nebo neplatné;
   • pokud byly ke vstupu nebo dokončení registrace Události použity automatizované kódy, skripty, pluginy nebo jiné prostředky;
   • pokud účastník nemá právní způsobilost k účasti na této Události, nebo
   • pokud jsou spáchány trestné činy nebo protiprávní jednání nebo jsou údajně spáchány k účasti na této Události;
  • nahradit výhru předměty podobné hodnoty bez předchozího upozornění;
  • měnit, mazat nebo doplňovat kteroukoli z těchto podmínek bez předchozího upozornění;
 • Společnost MSI není odpovědná a nepřebírá žádnou odpovědnost vůči jakékoli osobě za jakoukoli ztrátu, nespokojenost nebo škodu vyplývající z ceny a jejího použití. Vítězové nebudou vůči společnosti MSI vznášet žádné nároky;
 • Společnost MSI se zříká veškeré odpovědnosti za zpoždění, chybné doručení, ztrátu nebo selhání při doručení výherního oznámení v důsledku mechanických, technických, elektronických, komunikačních, telefonních, počítačových, hardwarových, internetových nebo softwarových chyb, chybných funkcí nebo selhání jakýkoliv druh. V takovém případě se vítěz bezpodmínečně vzdá svého práva na cenu a jakoukoli související náhradu.
12. Vyloučení záruk MSI

CENY MSI JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, NEPLATNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

13. Omezení odpovědnosti

V NEJVĚTŠÍM ROZSAHU POVOLENÉMU PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEMŮŽE SPOLEČNOST MSI ODPOVĚDĚT ZA VÁS ZA JAKÉKOLI ZÁRUKY (BEZ ohledu na teorii odpovědnosti, která se zakládá na zásadách smlouvy, záruce, nedbalosti nebo jiné odpovědnosti, porušení) ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, ZPŮSOBILOSTI, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, TRESTNÍ NEBO PŘÍKLADNÉ ŠKODY, ČI PŘEDPOVĚDITELNÉ NEBO NENÍ, VČETNĚ, ALE NENÍ OMEZENO ZTRÁTY ZISKŮ, PŘÍJMŮ, DOBRÉ NEBO NÁKLADY NA VÝMĚNU.

14.Ostatní

Tyto podmínky se řídí a vykládají zákony Tchaj-wanu, bez ohledu na zásady konfliktu zákonů, a všechny spory vyplývající z Akce a tyto podmínky budou rozhodovány okresním soudem v Tchaj-pej v Tchaj-peji na Tchaj-wanu. Jakékoli ustanovení zrušené příslušným soudem bude zasaženo a zbývající podmínky zůstanou v plné platnosti a účinnosti. Pokud společnost MSI nevymáhá jakékoli právo podle těchto podmínek, nebude to považováno za vzdání se práva. Společnost MSI nenese odpovědnost za jakékoli selhání v důsledku okolností mimo její přiměřenou kontrolu. Tyto podmínky nebudou vámi postoupeny ani jinak převedeny na žádnou jinou třetí stranu; všechny neautorizované úkoly jsou neplatné. Tyto podmínky tvoří úplnou dohodu mezi stranami týkající se Události a nahrazují jakékoli předchozí dohody, komunikace, prohlášení nebo diskuse, ústní či jiné.


□ Rozumím podmínkám a souhlasím s nimi


□ Souhlasím, že MSI může používat mé osobní údaje k parketingovým účelům v souladu s podmínkami užívání MSI.