Rozšířená záruka MSI

Pečujeme o vás i vaše zařízení – balíček rozšířené záruky na notebooky/All-In-One počítače MSI
Tato rozšířená záruka (Warranty Extension) platí pouze pro notebooky a počítače MSI

Společnost MSI si zakládá na kvalitě svých výrobků a maximální spokojenosti zákazníků, nasloucháme vašim přáním a své služby neustále zlepšujeme. Spokojenost zákazníků a kvalitní a spolehlivý servis jsou pro nás hlavní prioritou. Za účelem zkvalitnění služeb poskytovaných k MSI notebookům a All-In-One počítačům (dále jen AIO PC) si nyní můžete pořídit balíček rozšířené záruky a prodloužit si tak plnou záruku produktu nad rámec standardní záruční doby. Věříme, že díky této nadstandardní službě budete ještě více spokojeni s našimi produkty i poskytovanými službami a sníženými náklady na případný servis zařízení MSI.

Pro vaše maximální pohodlí vám doporučuje zakoupit balíček rozšířené záruky MSI současně při koupi notebooku nebo AIO PC MSI.

Omezení nákupu rozšířené záruky

Balíček prodloužené záruky (Warranty Extension Package) je nutné zakoupit nejpozději do 3 měsíců od data zakoupení notebooku/AIO PC MSI, přičemž rozhodný je datum prodeje (účtenka, případně jiný doklad o prodeji). Po předložení originální účtenky nebo jiného dokladu o zakoupení je zákazník oprávněn k nákupu rozšířené záruky na notebook/AIO PC MSI kdykoli ve lhůtě do 3 měsíců dnů od zakoupení původního produktu. Prodlouženou záruku je možné zakoupit pouze v zemi, kde jste zakoupili váš notebook/AIO PC MSI. Prodlouženou záruku je nutné zaregistrovat a aktivovat online nejpozději do třiceti dnů po jejím zakoupení.

Jak se počítá doba Rozšířené záruky

Rozšířená záruka začíná platit v momentě vypršení standardní záruční lhůty a bude platná po dobu jednoho roku. Baterie notebooku/AIO PC je považována za spotřební materiál. Vzhledem k přirozené ztrátě kapacity baterie je na ni poskytována záruka pouze po dobu jednoho roku. Na baterii se balíček rozšířené záruky nevztahuje. Příslušenství a přibalené produkty (jako například přepravní batoh, taška, myš a další příslušenství zdarma) jsou považovány za spotřební zboží a balíček rozšířené záruky se na ně nevztahuje. Nárok na záruku bude posuzován podle štítku nebo karty rozšířené záruky. Štítek rozšířené záruky musí být nalepen na zadní stranu vašeho notebooku/AIO PC MSI. Pokud dojde ke ztrátě záručního štítku a karty, nárok na rozšířenou záruku zaniká.

Registrace a proces aktivace balíčku rozšířené záruky

 1. Staňte se členy klubu MSI
  Navštivte internetové stránky cz.msi.com a ve spodní části klepněte na položku Registrace uživatele a produktu, případně přejděte rovnou na stránku register.msi.com. Zvolte si požadovaný jazyk (Česky – Czech) a přihlaste se, nebo si vytvořte účet podle instrukcí zobrazených na stránce, která s vámi již bude komunikovat ve zvoleném jazyce.
 2. Zaregistrujte váš MSI notebook/AIO PC
  Přihlaste se k vašemu účtu, který jste si vytvořili v předchozím kroku. Na hlavní stránce Centra pro registraci členů a produktů MSI klepněte v nabídce Moje produkty na položku Registrovat nový produkt. Vyplňte požadované údaje a zaregistrujte váš MSI notebook/AIO PC.
 3. Aktivace rozšířené záruky
  Klepněte na odkaz Prodloužení záruky a pro zvolený produkt zadejte jedinečný identifikační kód (ID) a heslo, které naleznete na kartičce v zakoupeném balíčku prodloužené záruky. Potvrzením dokončíte proces aktivace rozšířené záruky
 4. Nalepení štítku rozšířené záruky
  Nalepte prosím štítek rozšířené záruky na spodní/zadní stranu vašeho notebooku/AIO PC MSI. Pokud dojde ke ztrátě záručního štítku a karty, nárok na rozšířenou záruku zaniká.

Podmínky rozšířené záruky na notebooky/AIO PC MSI

 1. Po zakoupení a aktivaci balíčku rozšířené záruky MSI se záruční doba na vaše zařízení MSI prodlužuje o jeden rok a postup i podmínky servisu zůstávají stejné, jako v případě servisu v rámci standardní záruční doby. I v prodlouženém období záruky platí vyzvednutí produktu a doprava do/ze servisu zdarma.
 2. Balíček prodloužené záruky (Warranty Extension Package) je nutné zakoupit nejpozději do 3 měsíců od data zakoupení notebooku/AIO PC MSI, přičemž rozhodný je datum prodeje (účtenka, případně jiný doklad o prodeji). Po předložení originální účtenky nebo jiného dokladu o zakoupení je zákazník oprávněn k nákupu rozšířené záruky na notebook/AIO PC MSI kdykoli ve lhůtě do 3 měsíců dnů od zakoupení původního produktu..
 3. Prodlouženou záruku je nutné zaregistrovat a aktivovat online nejpozději do třiceti dnů po jejím zakoupení. Pokud online registraci a aktivaci rozšířené záruky do třiceti dnů od zakoupení neprovedete, pozbývá rozšířená záruka platnosti.
 4. Rozšířená záruka začíná platit v momentě vypršení standardní záruční lhůty a bude platná po dobu jednoho roku. Rozsah rozšířené záruky je omezen na poruchy a závady, které vznikly během této záruční doby a za podmínek běžného užívání. Za níže uvedených podmínek, ať už se jedná o standardní nebo rozšířenou záruku, může MSI servisní opravy odmítnout, nebo může požadovat uhrazení náhradních dílů a náklady na práci technika, stejně jako náklady na dopravu:
  • Nejste schopni doložit záruční list produktu, doklad o koupi, fakturu nebo podobný doklad toho, že je produkt v záruční době;
  • Záruční list byl změněn nebo je datum těžce rozpoznatelné;
  • Výrobek nebyl zakoupen u autorizovaného distributora společnosti nebo byl získán z ilegálních zdrojů;
  • Záruka na výrobek nebo jeho části již uplynula;
  • Porucha či poškození bylo způsobeno nedodržením předpisů uvedených v uživatelské příručce, nebo nesprávným balením, skladováním a užíváním;
  • Porucha či závada je způsobena instalací, opravou, úpravou nebo vyjmutím (odstraněním značky, zničení nebo ztráta štítku o shodě zařízení) v neautorizovaném servisu MSI;
  • Porucha či závada byla způsobena použitím neoriginálních dílů, které nebyly schváleny MSI
  • Sériové číslo nalepené na produktu nebo jeho jednotlivých součástkách je poškozené, neplatné nebo zcela nesouhlasí;
  • Porucha či závada je způsobena vedlejšími náhodnými nepředvídatelnými vlivy nebo lidským zaviněním (to zahrnuje počítačové viry, přemisťování, kompresi, poškrábání, údery, nárazy, vysokou teplotu, vysokou vlhkost, vniknutí kapaliny, užití nevhodného napětí, neoriginální baterie a napáječe, ušpinění, korozi, atd.);
  • Porucha či závada byla způsobena použitím nelegálních programů;
  • Povrch LCD obrazovky je poškrábaný, politý, jsou na něm praskliny, atd.;
  • Porucha či závada byla způsobena přírodní nebo osobní katastrofou či pohromou (např. zemětřesení, požár, výtržnosti, rabování atd.)
 5. Baterie notebooku/AIO PC, příslušenství a přibalené produkty jsou považovány za spotřební zboží a balíček rozšířené záruky se na ně nevztahuje.
 6. Prodlouženou záruku je možné zakoupit pouze v zemi, kde jste zakoupili váš MSI notebook/AIO PC.
 7. Balíček rozšířené záruky může nabízet a obsahovat další komplexní služby a podporu. Tyto doplňkové služby se však řídí politikou jednotlivých regionálních zastoupení společnosti MSI a mohou se lišit v závislosti na situaci.
 8. Rozšířená záruka platí pouze v zemi jejího zakoupení, záruka je mezi jednotlivými zeměmi nepřenosná a nevztahuje se na mezinárodní záruku. 

Fotografie produktu

Balení

Notebook All-in-One PC

(ilustrační fotografie)

Členská karta rozšířené záruky

Notebook  

 

All-in-One PC

 

(ilustrační fotografie)

Manuál

-NB -Wind NB
-AIO -Wind Net Top

(ilustrační fotografie)

Štítek rozšířené záruky
(ilustrační fotografie)

 

us